امام جمعه ارومیه گفت: امام خمینی (ره) با هوشیاری خود وحدت بین مسلمین را مطرح کرده و در انقلاب اسلامی بدان جامه عمل پوشاند اما مسئله وحدت منحصر به انقلاب اسلامی نیست و در طول تاریخ هم علمای اسلام مردم را به دعوت دعوت می‌کردند که آیت الله بروجردی نمونه آن‌ها است.