امام جمعه ارومیه گفت: بسیج نشان همبستگی و اتحاد مردم ایران بوده که به واسطه حضور نیروهای بسیجی پیروزی‌های بسیاری در مقابله با فتنه‌انگیزی‌ها و توطئه‌های دشمنان نصیب ایران شده است.