مدیرکل ارتباطات و فناوری آذربایجان غربی گفت: بیش از ۷۱ درصد روستاهای استان هر سه خدمت تلفن ثابت، همراه و اینترنت را در اختیار دارند.