رئیس انجمن صاحب‌کاران و فعالان اقتصادی ترکیه در دیدار با اعضای هیات نمایندگان و فعالان اقتصادی آذربایجان غربی گفت: از یک سو ایران با تحریم ظالمانه روبروست و از سوی دیگر ترکیه و اروپا نیز با مشکلات اقتصادی مواجه هستند؛ ازاین‌رو دو طرف باید برای حل بحران، برنامه‌ای بلندمدت با منفعت اقتصادی دوجانبه ...