با هماهنگی اتحادیه میوه و تره بار برای جلوگیری از فعالیت افراد سوجو در عرضه  میوه شب یلدا، 500 تن محصول هنداونه برای شب یلدا تهیه شده  که با قیمت  مناسب  از فردا در بازار توزیع  می شود تا با عرضه قیمت  مناسب شاهد افزایش بی رویه قیمت این محصول در شب یلدا نباشیم.