آیا نباید ۴۸ ساعت به نیروهای نظامی وقت داد که حفره‌های امنیتی مربوطه رو بررسی کنه و حداقل برای هفته بحرانی بعد از ترور سپهبد سلیمانی فکری کنن؟ هر لحظه احتمال بحران مجدد و حملات نظامی بود و هنوز هم هست نباید نیروهای ارتش و سپاه قبل از گزارش رسمی سامانه‌های پدافندیشون رو بررسی کنن؟