معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط‌ زیست آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر کیفیت هوای ارومیه برای گروه های سنی حساس ناسالم است.