معاون نظارت و پایش حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر کیفیت هوای شهرهای ارومیه و بوکان ناسالم برای گروه های سنی حساس است.