مسوول کمیته روابط عمومی هیات شنا، شیرجه و واترپلوی آذربایجان غربی گفت: تیم ارومیه بر سکوی نخست مسابقات قهرمانی استان جای گرفت.