مدیر شبکه بهداشت و درمان بوکان گفت: ۲ واحد درمانی غیرمجاز مرکز مشاوره پرستاری و واحد تزریقات غیرمجاز در این شهرستان با حکم قضایی پلمب شد.