رئیس واحد بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی ماکو گفت: ۱۰ رشته جدید در این واحد راه‌اندازی شده و از ابتدای سال‌تحصیلی‌ جدید در این رشته‌ها دانشجو پذیرش می‌شود.