در حالی که از یک طرف شورای شهر ارومیه حکم به انحلال باشگاه والیبال شهرداری ارومیه داده است اما فرمانداری ارومیه که وظیفه تایید مصوبات شورای شهر دارد این حکم را رد کرد.