در حالی که افکار عمومی در قم و کشور به فاصله کمتر از ده روز شاهد دو خودسوزی بوده است اما واکنش‌های طیف‌های سیاسی و رسانه‌ها و مسوولان به این دو خودسوزی منجر به فوت یکسان نبوده است.