مسابقات ورزشی معلولان به مناسبت روز ملی پارالمپیک با حضور ۶۰ نفر از دانش آموزان پسر و دختر در ماکو برگزار شد.