نماینده مردم مشهد و کلات گفت: جریانی با طرح مسئله ورود بانوان به ورزشگاه به دنبال سرپوش گذاشتن روی ناکارآمدی‌های اقتصادی است.