امام‌جمعه میاندوآب با اشاره به اینکه ورود بانوان به ورزشگاه جزء خواسته‌های دسته چندم مردم است گفت: باید در طرح خواسته‌های مردم اولویت‌های مردم مدنظر قرار گیرد و باوجود بی‌کاری و نبود معیشت مردم طرح ورود بانوان به ورزشگاه که اولویت دسته چندم است، اصل مطالبات مردمی به حاشیه رانده نشود.