تعداد قربانیان ویروس کشنده «کرونا» امروز (چهارشنبه) به دو هزار و چهار نفر افزایش یافت و تعداد مبتلایان به این ویروس در سراسر جهان به بیش از 74 نفر رسید.