فعالان فضای مجازی در توییتر با برادران افغانستانی خود اتحاد و همدلی را اعلام کردند.