رئیس قوه قضائیه: دادستان‌های محترم در تهران و در شهرستان‌ها وضعیت بازداشتی‌ها را روشن کنند.