مدیر دفتر منطقه‌ای ستاد احیاء دریاچه ارومیه در استان آذربایجان‌ شرقی از افزایش 84 سانتی‌متری تراز آب دریاچه خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت دریاچه ارومیه و بحران آب، مساله این دریاچه باید به گفتمان ملی و دغدغه روزمره افراد جامعه تبدیل شود.