رئیس دانشگاه امام حسین(ع) ارومیه با اشاره به اینکه نامزدهای انتخاباتی نباید نماینده طایفه یا قوم خاصی باشند گفت: همچنین نباید به مردم شعارهای دهان‌پرکن و دروغ داده تا نتوانند به آن عمل کنند.