رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهاباد گفت: امروز یک باب منزل مسکونی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در مهاباد وقف شد.