مجموعه عکس نوشت فقط به عشق علی محتوایی است که به منظور ارایه راه های برای عرض ارادت به محضر امیرالمومنین در روز عید غدیر است .