نماینده خمینی‌شهر در مجلس با تاکید بر شاخصه‌های یک نماینده مجلس گفت: مردم باید با حضور در انتخابات کشور را برای اجرای گام دوم انقلاب آماده کنند.