منابع آگاه ربوده شدن تعدادی نیروی بسیجی و هنگ مرزی میرجاوه خبر دادند.