رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه روز سه شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان درآمدهای نفتی پیش بینی شده در سال آینده و میزان درآمدهای هدفمندی یارانه ها در سال ۹۹ را اعلام کرد.