این نوشته، سعی می‌کند این فرضیه را بسط دهد که «اخلاق در همه جا به درد می‌خورد حتّی در هوش مصنوعی».