۱۴۰۱/۰۹/۰۹ الأربعاء ۶ جماد أول ۱۴۴۴ November 30,2022
هواشناسی ارومیه و استان آذربایجان غربی

[wpc-weather id="10508"/]

[wpc-weather id="10526"/]

[wpc-weather id="10510" /]

[wpc-weather id="10511" /]

[wpc-weather id="10512" /]

[wpc-weather id="10513" /]

[wpc-weather id="10517" /]

[wpc-weather id="10518"/]

[wpc-weather id="10523"/]

[wpc-weather id="10522" /]

[wpc-weather id="10521" /]

[wpc-weather id="10520" /]