۱۳۹۹/۱۲/۱۲ الثلاثاء ۱۸ رجب ۱۴۴۲ March 02,2021
تصاویر کمتر دیده شده از کرونا

تصاویر کمتر دیده شده از کرونا

بسیاری از این افراد در خیابان‌ها و بدون سرپناه بسر می‌برند و با کم شدن تردد مردم در خیابان ها، دستیابی آنها به غذا و امکانات دیگر برای گذران زندگی دشوارتر شده است.
1141 اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹ اردیبهشت ۱, ۱۳۹۹