افزونه جلالی را نصب کنید.

برگه نخست هفتم

  • 9:16
  • 23 شهریور 1396

jQuery(document).ready(function(){
jQuery(“.owl-slider-tag.code-f3b895cddc16f563f7cd7aea060f7ddf”).owlCarousel({
animateIn:’fadeIn’,animateOut:’fadeOut’,
autoplay: true,
autoplayTimeout: 10000,
loop:true, autoplayHoverPause: true,
rtl: true ,
items: 1,
nav : true,
navigationText : false,
paginationNumbers: true,
itemsMobile: false,
mouseDrag: true,
});
});

اخبار فرهنگ و هنر


#code-274ad6208f9c5e0c90426e50851cb588{
border-color: #1de9b6;
}
.archive-posts#code-274ad6208f9c5e0c90426e50851cb588 .header .categories-list{
color: #1de9b6;
}
.archive-posts#code-274ad6208f9c5e0c90426e50851cb588 .footer .col-4 article .thumb-img .post-format{
background: #1de9b6;
}
.archive-posts#code-274ad6208f9c5e0c90426e50851cb588 .footer .col-4 article:hover h2,.archive-posts#code-274ad6208f9c5e0c90426e50851cb588 .footer .col-1 article:hover h2,.archive-posts#code-274ad6208f9c5e0c90426e50851cb588 .footer .col-2 article:hover h2,.archive-posts#code-274ad6208f9c5e0c90426e50851cb588 .footer .col-3 ul.post-list li:hover h2,.archive-posts#code-274ad6208f9c5e0c90426e50851cb588 .footer .col-3 ul.post-list{
color: #1de9b6;
}

اخبار سیاسی


#code-40578762d25265d8548ce46e325b0b67{
border-color: #6b19bc;
}
.archive-posts#code-40578762d25265d8548ce46e325b0b67 .header .categories-list{
color: #6b19bc;
}
.archive-posts#code-40578762d25265d8548ce46e325b0b67 .footer .col-4 article .thumb-img .post-format{
background: #6b19bc;
}
.archive-posts#code-40578762d25265d8548ce46e325b0b67 .footer .col-4 article:hover h2,.archive-posts#code-40578762d25265d8548ce46e325b0b67 .footer .col-1 article:hover h2,.archive-posts#code-40578762d25265d8548ce46e325b0b67 .footer .col-2 article:hover h2,.archive-posts#code-40578762d25265d8548ce46e325b0b67 .footer .col-3 ul.post-list li:hover h2,.archive-posts#code-40578762d25265d8548ce46e325b0b67 .footer .col-3 ul.post-list{
color: #6b19bc;
}

اخبار ورزشی


#code-606ae3f676627e6a52555ec24cd41373{
border-color: #4caf50;
}
.archive-posts#code-606ae3f676627e6a52555ec24cd41373 .header .categories-list{
color: #4caf50;
}
.archive-posts#code-606ae3f676627e6a52555ec24cd41373 .footer .col-4 article .thumb-img .post-format{
background: #4caf50;
}
.archive-posts#code-606ae3f676627e6a52555ec24cd41373 .footer .col-4 article:hover h2,.archive-posts#code-606ae3f676627e6a52555ec24cd41373 .footer .col-1 article:hover h2,.archive-posts#code-606ae3f676627e6a52555ec24cd41373 .footer .col-2 article:hover h2,.archive-posts#code-606ae3f676627e6a52555ec24cd41373 .footer .col-3 ul.post-list li:hover h2,.archive-posts#code-606ae3f676627e6a52555ec24cd41373 .footer .col-3 ul.post-list{
color: #4caf50;
}

اخبار اقتصادی


#code-48b1e90beba45a02c6b6155cc0cf0d92{
border-color: #ffa726;
}
.archive-posts#code-48b1e90beba45a02c6b6155cc0cf0d92 .header .categories-list{
color: #ffa726;
}
.archive-posts#code-48b1e90beba45a02c6b6155cc0cf0d92 .footer .col-4 article .thumb-img .post-format{
background: #ffa726;
}
.archive-posts#code-48b1e90beba45a02c6b6155cc0cf0d92 .footer .col-4 article:hover h2,.archive-posts#code-48b1e90beba45a02c6b6155cc0cf0d92 .footer .col-1 article:hover h2,.archive-posts#code-48b1e90beba45a02c6b6155cc0cf0d92 .footer .col-2 article:hover h2,.archive-posts#code-48b1e90beba45a02c6b6155cc0cf0d92 .footer .col-3 ul.post-list li:hover h2,.archive-posts#code-48b1e90beba45a02c6b6155cc0cf0d92 .footer .col-3 ul.post-list{
color: #ffa726;
}

اخبار اجتماعی


#code-aa8750d96c9477cab29f0794684f9975{
border-color: #26a69a;
}
.archive-posts#code-aa8750d96c9477cab29f0794684f9975 .header .categories-list{
color: #26a69a;
}
.archive-posts#code-aa8750d96c9477cab29f0794684f9975 .footer .col-4 article .thumb-img .post-format{
background: #26a69a;
}
.archive-posts#code-aa8750d96c9477cab29f0794684f9975 .footer .col-4 article:hover h2,.archive-posts#code-aa8750d96c9477cab29f0794684f9975 .footer .col-1 article:hover h2,.archive-posts#code-aa8750d96c9477cab29f0794684f9975 .footer .col-2 article:hover h2,.archive-posts#code-aa8750d96c9477cab29f0794684f9975 .footer .col-3 ul.post-list li:hover h2,.archive-posts#code-aa8750d96c9477cab29f0794684f9975 .footer .col-3 ul.post-list{
color: #26a69a;
}

اخبار علم و فناوری


#code-79adce917cfb2dfd7535592403adbc99{
border-color: #ef5350;
}
.archive-posts#code-79adce917cfb2dfd7535592403adbc99 .header .categories-list{
color: #ef5350;
}
.archive-posts#code-79adce917cfb2dfd7535592403adbc99 .footer .col-4 article .thumb-img .post-format{
background: #ef5350;
}
.archive-posts#code-79adce917cfb2dfd7535592403adbc99 .footer .col-4 article:hover h2,.archive-posts#code-79adce917cfb2dfd7535592403adbc99 .footer .col-1 article:hover h2,.archive-posts#code-79adce917cfb2dfd7535592403adbc99 .footer .col-2 article:hover h2,.archive-posts#code-79adce917cfb2dfd7535592403adbc99 .footer .col-3 ul.post-list li:hover h2,.archive-posts#code-79adce917cfb2dfd7535592403adbc99 .footer .col-3 ul.post-list{
color: #ef5350;
}

اخبار پزشکی


#code-eb8c7c3bfa581634ff2cdc84e562b391{
border-color: #53bbf4;
}
.archive-posts#code-eb8c7c3bfa581634ff2cdc84e562b391 .header .categories-list{
color: #53bbf4;
}
.archive-posts#code-eb8c7c3bfa581634ff2cdc84e562b391 .footer .col-4 article .thumb-img .post-format{
background: #53bbf4;
}
.archive-posts#code-eb8c7c3bfa581634ff2cdc84e562b391 .footer .col-4 article:hover h2,.archive-posts#code-eb8c7c3bfa581634ff2cdc84e562b391 .footer .col-1 article:hover h2,.archive-posts#code-eb8c7c3bfa581634ff2cdc84e562b391 .footer .col-2 article:hover h2,.archive-posts#code-eb8c7c3bfa581634ff2cdc84e562b391 .footer .col-3 ul.post-list li:hover h2,.archive-posts#code-eb8c7c3bfa581634ff2cdc84e562b391 .footer .col-3 ul.post-list{
color: #53bbf4;
}

لینک کوتاه : https://fater24.com/?p=524

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰

دیدگاهها بسته است.