عدم حضور یا حضور مسئولان در کنار موضع‌گیری‌های آن‌ها می‌تواند عاملی برای سنجش میزان تعهد به ولایت مداری آن‌ها باشد .به‌واقع نه دی همانند آزمونی سالانه است که شخصیت‌ها با حضور در آن نمره قبولی می‌گیرند .