استاندار آذربایجان‌غربی گفت: در صورت تداوم روند، بیمارستان تخصصی زنات ارومیه امسال به بهره برداری می رسد.