کامیار داهیم ، مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی افزود: این طرح بر اساس برنامه های دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور، همگام با سایر استانها، در جمعیت طیور بومی در  این استان اجرا می شود.