مدیرعامل انجمن ام اس آذربایجان غربی گفت:عدم دسترسی سریع بیماران ام اس به تیم درمان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بیماران مبتلا به ام اس است و درکشورهای خارجی کلینیک متخصص و حتی پرستار نیز به بیمار معرفی شده اما در آذربایجان‌غربی این شرایط وجود ندارد.