رییس بیمارستان آیت الله طالقانی گفت: بیمار اعزامی از زندان مرکزی ارومیه با تابلوی سرفه و درد گلو از یازدهم اسفندماه بستری و تحت درمان است.