مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان‌غربی گفت: هم‌اکنون اکنون نزدیک به ۶۱ درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه درمانی اداره کل بیمه سلامت استان است و این افراد در ۵ صندوق بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.