به گزارش فاطر ۲۴ ، شاید کمتر کسی باور می کرد اگر روزی در خیابان های تهران و آن هم در مترو، حرفی از شهدای حجاب زده شود مورد استقبال جوانان قرار گیرد. اما این روزها و در هفته ی عفاف و حجاب وقتی “تئاترهای شهری مردنقره ای” در ایستگاه های مترو تهران شروع به […]