رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تابلو فرش دستباف آذربایجان‌غربی نماد پیوند ملی ملت ایران و عراق می‌شود، گفت: هنرمندان فرش در پیوند اثر خود با یاد و نام اهل بیت (ع) آن هنر را پرخیر و برکت و ماندگار می کنند.