رییس شورای خلیفه‌گری کل ارامنه آذربایجان گفت: جامعه ارامنه همواره طی ماه محرم در عزاداری امام حسین(ع) سهیم می‌شوند.