رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: بیش ‌از چهار هزار قطعه انواع پرنده به منظور استراحت و تغذیه در تالاب‌های این شهرستان فرود آمدند.