مجلس شورای اسلامی همان‌طوری که در بسیاری از مسائل کارنامه قابل‌قبولی از خود ندارد، در رابطه با بیانیه گام دوم انقلاب نیز بسیار ضعیف عمل کرده است.