به گفته انتظار مهدی معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی، از ابتدای سال تاکنون دو نفر به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شده اند که با تشخیص به موقع و اقدامات درمانی بهبود یافته اند.