به مناسبت گرامیداشت روز سرباز، از سربازان نمونه سپاه و تیپ سیصد و شصت و چهار شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد تجلیل شد.