مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان غربی از افتتاح و کلنگ زنی ۹ طرح آموزشی در استان خبر داد.