به گزارش خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس موضوع رسیدگی به معیشت طلاب و افزایش شهریه آنها یکی از موضوعات مطرح شده در سامانه فارس من خبرگزاری فارس بود که ثبت این مطالبه واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران این رسانه داشت. عده‌ای موافق این امر بودند و خواهان کمک بیشتر به طلاب بودند و […]