وحید آرایی معاون پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید دانشگاه­‌ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: وقتی مقام معظم رهبری شعار و راهبرد سال را تولید؛ پشتیبانی­ ها و مانع زدایی ها قرار دادند به این معناست که تمامی کارگزاران و نهادهای حاکمیتی و ...