به گزارش فاطر۲۴ ، سرهنگ بهروز نصراللهی در نشت خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات انجام شده در یک سال گذشته اظهار کرد: در این مدت ۳۱ مقاله علمی تالیف و تدوین، ۶ جلد کتاب علمی چاپ و انتشار، پنج مورد شرکت در نمایشگاه‌های علمی، دو مورد برپایی نمایشگاه، ۱۱ مورد انجام تحقیقات […]