در حالی که دستگاه های نظارتی و مدیران ارشد استان از تخلفات یکی از مدیران ادارات قم با خبر هستند، اما به دلایلی هیچ اقدامی برای برکناری و رسیدگی به این تخلفات انجام نمی‌شود. قم نیوز خواهان رسیدگی سریع به تخلفات وی است