رییس دادگستری خوی گفت: ۲ شعبه ویژه (حقوقی و کیفری) برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در محل دادگستری و دادسرای این شهرستان دایر شد و به صورت شبانه‌روزی فعال است.