مدیر کل بازرسی ، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و رئیس هیات بازرسی انتخابات استان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه انتخابات، کشور را بیمه می کند، افزود : انتخابات رویدادی بزرگ و خطیر در کشور است که برگزاری آن نیاز به تدبیر و عمل به مر قانون دارد